Výjimečnou společenskou a kulturní událostí byl v sobotu 7. prosince 2019 koncert pro pomoc křesťanům v Iráku.

Koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově byl pořádán pod záštitou apoštolského nuncia Charlese Daniela Balva, kardinála Dominika Duky a arcibiskupa Jana Graubnera a jeho výtěžek byl určen především na pomoc obyvatelům iráckého města Karakoše a blízkého okolí při obnově jejich domovů.

Tento koncert byl mimořádný také hudbou, která na něm zazněla. Diváci si vyslechli díla od baroka až po současnost v unikátním nástrojovém obsazení. Na tubu a panovu flétnu hrál Marian Jurečka, poslanec Poslanecké sněmovny Parlametu ČR, který byl iniciátorem tohoto koncertu. Mezi dalšími nástroji zazněla příčná flétna, hoboj, klavír a lesní roh.

Premiéru koncertu živě přenášely televize Noe a Radio Proglas. Repríza koncertu bude vysílána v televizi Noe v neděli 12. ledna 2020 od 20 hodin.

Marian Jurečka v posledních letech Irák opakovaně navštívil v době bojů s Islámským státem i po osvobození a ví, jak obtížná je situace v postižených regionech a jak je naše pomoc důležitá a zároveň adresná.

Během přímého přenosu koncertu dar přislíbilo nebo již darovalo mnoho přímých účastníků i televizních diváků v částce téměř 250 tis Kč.

Společně prosíme o Vaši štědrost a finanční podporu účelu této benefice na sbírkové konto č. ú. 44336622/0800, vs. 911520, které spravuje Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, pošt. schr. 193, 779 00 Olomouc.

Informaci o projektu "Zlepšení životních podmínek a zvýšení odolnosti nejzranitelnějších rodin navrátilců prostřednictvím rehabilitace příbytků v okrese Hamdaniya v guvernorátu Ninewa v Iráku" podporovaný ze sbírky najdete na webu Charity ČR, Arcibiskupství olomouckého a ve Zpravodaji televize Noe Vánoce 2019.