Střední cesta

Střední cesta:
Život bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše a sester karmelitek.

Blahoslavená karmelitánka Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878), známá také jako Miriam z Abellinu nebo jako "Malá Arabka" se narodila roku 1846 v Abellinu v Galilei; patřila k melchickému (řecko-katolickému) obřadu. V jednadvaceti letech vstoupila ve francouzském městě Pau do kláštera bosých karmelitek a přijala jméno Marie od Ukřižovaného Ježíše. Patřila ke skupině sester, které byly vyslány založit nový klášter do Mangalore v Indii. Tam složila řeholní sliby jako laická sestra. V roce 1872 se vrátila do Francie. Tři roky nato pak odjela do Svaté země, kde založila nový Karmel v Betlémě a dala podnět k založení dalšího kláštera v Nazaretě. Dostalo se jí mimořádných duchovních darů, ale především byla hluboce pokorná, měla velikou úctu k Duchu svatému a velkou lásku k církvi a k papeži. Zemřela 26. srpna 1878 v Betlémě. Za blahoslavenou byla prohlášena 13. listopadu 1983.

Komentáře

Proč se mi tehle pořad nepustí?