Zachraňme kostely

Kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích u Rýmařova

Podle jednoho pramene měly Albrechtice kostel již v roce 1213, podle jiných od roku 1351, kdy se staly farním místem. V roce 1655 byl postaven nový kostel a Břidličná a Stránské byly svěřeny Albrechticím jako vedlejší kostely. Svědčí o tom i farní stezka přes pole. Po požáru v roce 1752 byl kostel "z dobrého materiálu přestavěn". Popis kostela z roku 1800 zmiňuje oltář svaté trojice. Kostel byl používán ještě v roce 1975.
Interiér byl vandalsky zničen po roce 1990, stavba chátrala. Stav kostela v roce 2005 byl následující - střecha je poškozená, zařízení kostela rozlámáno, oltáře shozeny, varhany ukradeny, obrazy z křížové cesty ukradeny, dlaždice na několika místech vytrhány (kopáno), textilie roztrhány, několik oken rozbito. Hodinové zařízení a zvony taktéž odcizeny. Všechny vstupní dveře do kostela byly několikrát vylomeny a zdemolovány při násilných vstupech. Na hřbitově byly ukradeny všechny litinové kříže, některé kamenné pomníky také ukradeny nebo převráceny.
Režie: Marek Hýža

Cyklus: Zachraňme kostely

Dokumentární cyklus představuje proces obnovy zdevastovaných chrámů. Navštívíme kostely a kaple v Čechách a na Moravě, kde se dobrovolníci i organizace snaží o navrácení její původní krásy a účelu.