Můj chrám

Max Kašparů, kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice

Cyklus: Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.