Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Jak šťastní jsme: Ježíšovo učení

Zjevení Ježíše jako Boha je doprovázeno pozváním k  novému způsobu života vyloženému v Ježíšově učení. Ježíšova slova až dodnes fascinují, znejišťují někdy matou a hluboce proměňují. 

Robert Barron, průvodce cyklu Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry, vyzdvihuje Blahoslavenství, cestu nenásilí a odpuštění, i učení o vztahu s Bohem tak, jak je známe z novozákonních podobenství.

Ježíšovo učení je osvětlováno během cest Roberta Barrona do Polska, Německa, Španělska a New Yorku. Všude tam je katolická církev živoucí kulturou svědčící o nezrušitelné důstojnosti lidské osoby.

Cyklus: Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Poznejte krásu a bohatství katolické víry s P. Robertem Barronem (od roku 2015 pomocný biskup Los Angeles). Průvodce desetidílné série Jak veří katolíci: Cesta k jádru naší víry (Catholicism) nás zavede na více než 50 míst v 16 zemích světa, která jsou neodmyslitelně spojena s dějinami i současností křesťanství. Nechte se oslovit duchovními a uměleckými poklady katolické víry - této globální kultury zahrnující více než jednu miliardu lidí na planetě Zemi. Poznejte, čemu katolíci věří a proč. Objevte plný význam víry.