Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Nad co nic většího nelze myslet: Nevyslovitelné mystérium Boha

V tomto díle se spolu s Robertem Barronem zamyslíme nad Anselmovým popisem Boha jako „toho, nad co nic většího nelze myslet“ i nad slavnými důkazy o Boží existenci sv. Tomáše Akvinského. Zkusíme také najít odpověď na otázku po Boží přirozenosti a konfrontujeme se i s bolestnou zkušeností zla ve světě.S Robertem Barronem navštívíme Sinajskou poušť, turecký Istanbul, malebné ulice Paříže a také jeden z klenotů Vatikánu, Sixtinskou kapli.

Cyklus: Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Poznejte krásu a bohatství katolické víry s P. Robertem Barronem (od roku 2015 pomocný biskup Los Angeles). Průvodce desetidílné série Jak veří katolíci: Cesta k jádru naší víry (Catholicism) nás zavede na více než 50 míst v 16 zemích světa, která jsou neodmyslitelně spojena s dějinami i současností křesťanství. Nechte se oslovit duchovními a uměleckými poklady katolické víry - této globální kultury zahrnující více než jednu miliardu lidí na planetě Zemi. Poznejte, čemu katolíci věří a proč. Objevte plný význam víry.