Nadační fond Telepace

Nadační fond byl založen již v roce 2004 (registrace proběhla v 03/2005), kdy se začaly uskutečňovat projekty připravované nekomerční neziskové televize. V té době ještě nebyl stabilizován její název Noe.

Nadační fond začal vyvíjet svou aktivitu až s podáním žádosti o licenci k vysílání.

Nadační fond oslovuje individuální dárce (fyzické osoby) i právnické osby s cílem zabezpečit prostředky pro vysílání televize.  Od doby zahájení své aktivní činnosti již prostřednictvím nadačního fondu přispělo téměř 10.000 adresných dárců.

Nadační fond o své činnosti vydává výroční zprávu.

 

Název: Nadační fond Telepace

Registrace: Spisová značka: N 257 vedená od 1. 3. 2005 u rejstříkového soudu v Ostravě

Sídlo: Kostelní nám. 1839/2, 702 00 Ostrava

Zastoupen: Ing. Petrem Kudelou, předsedou správní rady Nadačního fondu Telepace

IČ: 26854210, DIČ: CZ26854210

Bankovní spojení: Oberbank AG, číslo účtu 610 000 0961/8040