Mše svatá se slavnými sliby

Mše svatá se slavnými sliby: klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech
klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech
Přímý přenos slavnostní bohoslužby. 

Přímý přenos slavnostní bohoslužby z klášterního kostela Blahoslavené Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.