Kulatý stůl

Kulatý stůl: Kněz - strážce majáku?
Kněz - strážce majáku?
Diskusní pořad o hledání identity kněžského povolání. Potřebují dnes lidé kněze? Co od něj očekávají? A co očekává kněz od lidí, mezi něž přichází?

Nabízíme vám sondu do světa, který je pravidelným návštěvníkům kostela tak blízký a přitom může být tolik vzdálený. U Kulatého stolu zasednou pražský světící biskup Mons. Václav Malý, rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Praze P. Jan Kotas a publicista Mgr. Antonín Randa, který je také ředitelem organizace Cesta 121, poskytující pomoc stárnoucím kněžím. Jak o kněžství a o církvi uvažujete vy? Těšíme se na vaše názory a otázky.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.

Komentáře

Velmi dobře vybraní účastníci kulatého stolu.
Uspořádání celkové scény vůbec nepůsobí jako "kulatý stůl". Kromě toho, že jsou účastníci zbytečně daleko od sebe, je scéna studená a nevytváří žádný dobře pochopitelný celek.