Jezuitské redukce v Paraguayi

Jezuitské redukce byly indiánské obce v Jižní Americe, zřízené jezuity během 17. a 18. století. Kvůli jejich značné autonomii a specifickému společenskému uspořádání bývají někdy označovány za jezuitský stát či jezuitskou republiku, byť v reálu šlo i v dobách jejich největší slávy jen o vysoce autonomní provincii z části podřízenou přímo španělskému králi a z části podléhající jeho místodržícím.

Redukce začaly vznikat na počátku 17. století a zanikly na konci 18. století po rozpuštění jezuitského řádu a vyhnání jezuitů, bez jejichž vedení se rychle zhroutily zničeny hospodářským kolapsem a portugalskými otrokáři. Ve svých nejlepších dobách představovaly na Jižní Ameriku hospodářsky vysoce efektivní společnost, v níž indiáni žili civilizovaným životem a jako rovni bílým.


Cyklus: Dokumenty TELEPACE

Dokumenty a pořady vyrobené Studiem Telepace Ostrava a Telepace s.r.o.
Studio Telepace vzniklo jako produkční studio, které vyrábělo dokumenty a pořady. Během své existence obdrželo řadu ocenění na festivalech filmové a televizní tvorby.
Po rozjezdu projektu televize  Noe přešla většina zaměstnanců do nově založené společnosti Telepace s.r.o., která se stala servisní organizací vyrábějící pořady pro televizi Noe.