Útulek svatého Juana Diega

Každý ví o statistikách dětí a dospělých s AIDS a HIV. Trpí a cítí se odstrčení. Právě proto se rozhodli otevřít útulek. Katolíci po celém Huancayo, od státních po soukromé instituce pomohli útulek postavit. Děti v domě dostávají kompletní péči od stravy a léčby až ke vzdělání.

Cyklus: CRTN

Dokumenty vypovídající o pomoci církve lidem v nouzi ve světě. CRTN (Catholic Radio and Television Network) je od roku 1987 síť specializující se na výrobu a distribuci náboženských programů skrze rozhlas, televizi a internet.