Kulatý stůl

Média a veřejné mínění...

Nemalý vliv na to, jak se na realitu díváme (a zda ji skrze předkládané informace vůbec vidíme), mají média. O jejich roli v našem uvažování, o tom, jak spoluutvářejí veřejné mínění a jak toto veřejné mínění pak ovlivňuje náš život přijdou hovořit:  PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. z Fakulty sociálních studií MU Brno
a mediální analytik, pedagog a publicista Mgr. Jiří Zajíc.

Cyklus: Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská, teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s přehledem i nadhledem.