Kulatý stůl

Dny víry 2015

Pozvání k nám do studia přijali ti, kteří se na tomto projektu spolupodílejí:

Nataliya Demchuk,

P. Jakub Sadílek OFM

Martin Rosenbaum


Oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel našeho hlavního města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program - právě na to se zaměří rozsáhlý projekt pražského arcibiskupství Dny víry 2015. Uskuteční se v červnu příštího roku; přípravy na ně už ale začaly před několika měsíci. 

Cyklus: Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská, teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s přehledem i nadhledem.