Kulatý stůl

Církev a její věrohodnost

Moderuje: Mgr. Irena Pulicarová, Ph.D.

Hosté:

Dr. Daniel Vícha – farář farnosti Kravaře

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D – historik

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD – koordinátorka hnutí katolické charismatické obnovy

Cyklus: Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská, teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s přehledem i nadhledem.