Kulatý stůl

Ohleduplnost a úcta

Ohleduplnost a úcta je to oblast nesmírně široká a my o ní budeme mluvit v mnoha rovinách. Položíme si například otázku, z čeho úcta a ohleduplnost vycházejí. A jakou roli (v souvislosti s nimi) hraje pozornost, všímavost, pravidla nebo také naše osobní zralost. Zároveň se pokusíme nežehrat na to, že se s úctou a ohleduplností (v dnešní době) zase tak často nesetkáváme. Nebo setkáváme?

Pozvání do studia přijal P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze, dobrý večer, plk. JUDr. Martin Lebduška, vedoucí Územního odboru Policie ČR a člen Křesťanské policejní asociace, pěkný večer, a PhDr. Daniel Žákovský, psycholog a psychoterapeut. Pořadem provede Mgr. Irena Pulicarová, Ph.D.

Cyklus: Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská, teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s přehledem i nadhledem.