Na pořadu rodina

Rodina a politika

Publicistika

Premiéra: 30.6.2015

Výroba: 2015

V dalším díle magazínu Na pořadu rodina se dozvíte jaké to je být starostou a manželem zároveň. Pozvání manželů Ivy a Honzy Zajíčkových přijali Zbyněk a Anna Královi. Zbyněk Král byl po dvě volební období starostou Bánova a aktivně se mnoho let zapojuje nejen do komunální politiky, ale i do politiky stranické na vyšší úrovni. Jeho žena je mu po celou dobu jeho aktivního nasazení velkou oporou a vytváří mu pevné zázemí.

V rámci pořadu zazní mnoho o motivaci, proč se do politiky pustit. Jak se daří spojit náročnou práci pro obec a starost o rodinu? Jakým úskalím musí takováto rodina čelit čelit? A zdali se dá vůbec spojit rodina a politika.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Uvažovali jste jako manželé o politické angažovanosti jednoho z vás? Shodujete se?

Jste schopni poskytovat partnerovi dlouhodobou podporu i přes nároky, které služba společnosti přináší?

Máte svoji představu o tom, co byste chtěli změnit v místě vašeho bydliště. Co konkrétně děláte nebo můžete udělat?Publicistika

Premiéra: 30.6.2015

Výroba: 2015