Zapomenutá generace

Ukrajina byla vždy známa jako obilnice Evropy. Negativní ekonomické důsledky komunistické éry však způsobují značné sociální problémy. Úroveň nezaměstnanosti dosahuje skoro 50%. Důsledkem toho je znepokojující fakt, že stále více rodičů je ve své zoufalosti nuceno svěřit své děti dětským domovům. Ale ani to není řešení. K pomoci s touto sociální krizí se připojuje i Řeckokatolická církev.

 

Cyklus: CRTN

Dokumenty vypovídající o pomoci církve lidem v nouzi ve světě. CRTN (Catholic Radio and Television Network) je od roku 1987 síť specializující se na výrobu a distribuci náboženských programů skrze rozhlas, televizi a internet.