Záliv svatých

V tomto nejkrásnějším zálivu Jaderského moře leží prastaré přístavní město Kotor. Pochází z doby římské a poprvé bylo zmíněno v sedmém století jakožto součást byzantské Dalmácie. Městu dominují vysoké zdi opevnění, ale především kostel svatého Jana. Pevnost musela ubránit město proti turecké armádě a směrem k moři proti tureckým a arabským pirátům.

Křesťanství zde však existovalo daleko dříve než tyto první písemné dokumenty. Již v prvních letech křesťanství byl Kotor sídlem biskupa. Tuto skutečnost dokládá částečně dochovaný biskupský list z devátého století.

Cyklus: CRTN

Dokumenty vypovídající o pomoci církve lidem v nouzi ve světě. CRTN (Catholic Radio and Television Network) je od roku 1987 síť specializující se na výrobu a distribuci náboženských programů skrze rozhlas, televizi a internet.