Světlo pro Evropu

Mezináboženský dialog

Publicistika

Premiéra: 9.6.2018

Výroba: 2018

Poslance do Evropského parlamentu vybíráme v přímých volbách. Celkem je jich 751 a jejich úkolem je zastupovat zájmy půl miliardy Evropanů. Věděli jste ale, že jsou europoslanci, kteří si vzali za úkol vést dialog s církvemi a náboženskými společnostmi? Kteří chtějí propojovat politiku, politická témata a naslouchat pohledu zástupců jednotlivých církví? A ti samí europoslanci se snaží pomoci křesťanům, kteří jsou ve svých zemích pronásledováni.

Publicistika

Premiéra: 9.6.2018

Výroba: 2018