Mše svatá u příležitosti otevření centra Cenacolo

Paraguay

Cesta komunity Cenacolo v Paraguayi začala v srpnu v roce 2013, kdy se organizovaly první setkání pro rodiny mladých s problémy závislosti. Od té doby až dodnes se mladí Paraguayci účastní setkání a kolokvií se svými rodiči a zodpovědnými, aby se připravili na vstup do jedné z komunit v Argentině nebo v Brazílii. Cesta uzdravování, která trvá tři roky je pro rodiny zcela zdarma. V komunitách komunity Cenacolo se mladí učí žít bez drog prostřednictvím modlitby, práce a pravého přátelství, přijímají dar nového života jehož středem je Ježíš Kristus a evangelium. S velkou podporou arcibiskupa z Asunción Edmunda Valenzuely se 29. září 2018 otevře první komunita Cenacolo v Paraguaji, aby také tam mohli být přijímáni zdarma mladí Paraguayci trpící problémy závislostí a ztrácející smysl svého života. Vzdejme díky Bohu za tak veliké požehnání a svěřme se přímluvě naší Matky Neposkvrněné Panně Marii.

Cyklus: Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí, naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a přijímají duchovní pokrm.