V souvislostech - Vojtěch Koštíř: Varovné vymírání hmyzu

O nebezpečí, kterým je vymírání druhů, především hmyzu, hovoří V souvislostech mladý ekolog, student Vojtěch Koštíř. Na to, proč tomu tak je, se jej bude ptát moderátorka Veronika Sedláčková.