Večer chval

Současné písně chval

Střihový pořad zaměřený na chválu a uctívání Boha. V průběhu pořadu je možno zasílat vlastní děkovné modlitby, které budou v přímém přenosu odvysílány.

Cyklus: Večer chval

Chvála Boha modlitbou a zpěvem