Probuzení velké světice

Život svaté Veroniky Giuliani

Dramatická tvorba

Premiéra: 14.4.2019

Na přelomu 17. a 18. století na tom církev i svět není o mnoho lépe než dnes: Mocenské spory, války, politická nestabilita, vnitřní konflikty. A proti tomu příklady světců, které vybízejí k obrácení a návratu k autentickému křesťanství.

Svatá Veronika Giuliani se narodila roku 1660 ve městě Mercatello sul Metauro v italském kraji Marky v dobře situované rodině. Její křestní jméno bylo Voršila. V sedmi letech jí zemřela matka a brzy poté se malá Voršila rozhodla zasvětit Pánu a vstoupit do řádu klarisek kapucínek. Otec se snažil udělat všechno pro to, aby se Voršila nestala mniškou. Viděl v ní krásnou dámu, princeznu v kruhu své rodiny. Voršila se však stala řeholní sestrou Veronikou a v budoucnu se stane prozatím jedinou svatořečenou členkou tohoto řádu a jednou z velkých mystických postav univerzální církve. Obdařena stigmaty a zvláštními prožitky i přímým viděním věčných trestů zemřelých duší snese srovnání snad jen s otcem Piem z Pietrelciny.

„Byla natolik obdařena zvláštními milostmi, že většími se vyznačuje už jen Matka Boží, “ prohlásí o ní později papež Lev XIII.

Je autorkou unikátního duchovního deníku, který má rozsah téměř 22 tisíc stran textu.

Umírá v pověsti svatosti jako abatyše kláštera v Citta di Castello roku 1727. Papež Řehoř XVI. ji v roce 1839 svatořečí.

Na úsvitu evropského osvícenství vybízí svatá Veronika ke každodennímu rozjímání Kristových Pašijí, jejichž trýzeň prožívá sama na svém těle a obětuje to za spásu hříšníků.

Ve svém deníku Skrytý poklad píše:

Tresty v Očistci jsou tak strašné, že je žádná lidská mysl nemůže pochopit.

Umírá se tam v utrpení a znovu se rodí pro ještě větší utrpení.

Kdyby se duše mohla vrátit na zem, přijala by všechna myslitelná pozemská martyria, jen aby se uchránila Očistce.

Duše tam hoří jakoby žhoucím plamenem, nemají odpočinku.

Sotva jeden trest skončí, začne další trýzeň, ještě horší než ta předchozí.

Co jsou utrpení mučedníků? Nic, nic ve srovnání s tímto.

Tělesná hoře jsou ničím ve srovnání s utrpením duše.

A každá minuta zde trvá jako celá věčnost!Dramatická tvorba

Premiéra: 14.4.2019