Dědek a jeho kreslený svět

Respekt nadevše

Jak velká je naše tolerance?