V souvislostech - Daniel Vondrouš: Připravovaný stavební zákon

O úskalích, které přináší návrh nového stavebního zákona, beseduje s Veronikou

Sedláčkovou ředitel kanceláře Zeleného kruhu Daniel Vondrouš. Nejsou připravované změny

přílišným zásahem do občanských práv?