Jak potkávat svět

s Janem Staňkem

Jan Staněk je původním vzděláním teoretický fyzik. Pětadvacet let se věnoval výuce matematiky na Technické univerzitě v Liberci.
Sbormistrovství vystudoval teprve později (ukončil 2002) na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Od roku 1993 je hostujícím sbormistrem mnoha sborů, zejména v Jižním Tyrolsku, Švýcarsku, Německu a Rakousku.
V letech 2003-2007 byl uměleckým ředitelem festivalu Bohemia Cantat v Liberci.

V německy mluvící Evropě vede semináře na témata alikvotní zpěv ve sboru, spirituály a gospely, hlasová výchova ve sboru, česká sborová tvorba, cesty ke krásnému sborovému zvuku.

V roce 2007 byl uveden v publikaci  Who is who in choral singing.

Cyklus: Jak potkávat svět

Pořad televize Noe se zajímavými, nejen hudebními hosty, které si zve Jiří Pavlica. Pořad s vyprávěním a hudbou. Podle jednotlivých témat a hostů se budou měnit i hudební nástroje.