Křesťané na Arabském poloostrově

Arabský poloostrov: Domov sedmi zemí chlubících se několika nejkosmopolitnějšími světovými velkoměsty. Dnešní Arabský poloostrov nese svědectví lidské vynalézavosti — schopnosti přetvořit pustou a neúrodnou půdu na prosperující a úrodnou oázu. A co je důležitější - nabízí práci lidem z celého světa. Za tímto vzestupem stojí zejména miliony dělníků pocházejících ze 100 zemí, kteří tuto oblast zaplavili. V samotných Spojených arabských emirátech představují místní občané pouze 15 procent obyvatel z celkových téměř 9 milionů. Nicméně uprostřed nablýskaných městských fasád žijí spousty přistěhovaleckých dělníků ve skromných podmínkách. Ocitají se uvězněni v realitě diametrálně vzdálené přeludu, který je sem přivedl. Křesťanství také tady prochází velmi rychlým růstem. Na mnoha místech je kapacita kostelů naplněna. Kostely nemohou pojmout všechny věřící, kteří do nich přicházejí, aby mohli prožívat liturgický život. S milionem v jižním vikariátu by celková katolická populace na Arabském poloostrově mohla dosahovat až ke 3 milionům věřících. Na celém území je pouze 20 kostelů a to je hlavním problémem. Díky štědrým darům půdy od bahrajnského krále se vikariát zhostil výzvy vybudovat katedrálu zasvěcenou Panně Marii arabské, patronce celého poloostrova. Pro všechny křesťany se stane světlem naděje, symbolem pokračování víry v této důležité oblasti.

Cyklus: CRTN

Dokumenty vypovídající o pomoci církve lidem v nouzi ve světě. CRTN (Catholic Radio and Television Network) je od roku 1987 síť specializující se na výrobu a distribuci náboženských programů skrze rozhlas, televizi a internet.