Světlo pro Evropu

Mezináboženský dialog

U parlamentu Evropské Unie vznikla skupina, které není lhostejný život duše evropských občanů. Tato pracovní skupina klade důraz na dialog napříč křesťanskými denominacemi až po další světová vyznání. Televize Noe navštívila jednání představitelů tří celosvětově nejvýznamnějších náboženských směrů, které pořádala tato pracovní skupina při frakci EPP a natočila zde speciální díl pořadu Světlo pro Evropu.

Cyklus: Světlo pro Evropu

Jaká je role křesťanů v Evropské unii.