Jak potkávat svět

s Karlem Dýnkou

Karel Dýnka je autentickým pamětníkem neblaze proslulé akce K, která proběhla v noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byli zatčeni a deportování členové řeholních kongregací a studenti kněžského semináře.

Cyklus: Jak potkávat svět

Pořad televize Noe se zajímavými, nejen hudebními hosty, které si zve Jiří Pavlica. Pořad s vyprávěním a hudbou. Podle jednotlivých témat a hostů se budou měnit i hudební nástroje.