Primiční mše svatá P. Štěpána Trčky

poutní kostel Božího Těla, Slavonice

Cyklus: Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí, naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a přijímají duchovní pokrm.