K jádru věci

s biskupem Václavem Malým

Publicistika

Výroba: 2019

Moderátorka Irena Pulicarová bude v kryptě Nejsv. Salvátora v Praze hovořit s biskupem Václavem Malým. Tématem bude nejen reflexe současného společenského dění, ale dostane se i na souvislosti svobody, církve a občanské společnosti.

Publicistika

Výroba: 2019