Mene Tekel - ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně

Duchovní pořady

Výroba: 2020

Připraveno ve spolupráci s Ekumenickou radou církví, Arcibiskupstvím pražským, Konfederací politických vězňů ČR, Katedrálním sborem a jeho sólisty.

Duchovní pořady

Výroba: 2020