Kulatý stůl

Rok sv. Pavla

Publicistika

Premiéra: 25.3.2009

Výroba: 2008

Loni o slavnosti svatých Petra a Pavla zveřejnil papež Benedikt XVI. svůj záměr věnovat jeden celý rok apoštolu Pavlovi. Důvodem tohoto rozhodnutí je 2.000 let, které uplynuly od smrti velkého Apoštola národů. V Římě ale také v mnoha zemích světa se organizují různé iniciativy, které se spojují s tímto výročím: poutě, konference, biblické hodiny nebo duchovní obnovy. O tom všem budeme hovořit s našimi hosty v pořadu u kulatého stolu na téma Rok svatého Pavla.   Ve studiu přivítáme tyto hosty: Mons. Jiří Mikulášek generální vikář brněnské diecéze prof. Ladislav Tichý, ThD., biblista z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci sr. Anna Mátiková, FSP z Kongregace Dcer svatého Pavla (paulínky) z Prahy

Publicistika

Premiéra: 25.3.2009

Výroba: 2008