Kulatý stůl

Rodina dnes

Publicistika

Premiéra: 3.3.2009

Výroba: 2009

Dobrá rodina a kvalitní výchova dětí jsou témata, která leží na srdci snad každému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet pro-rodinné klima pro uskutečňování těchto cílů v duchu křesťanských hodnost je hlavním důvodem existence Center pro rodinu. Národní centrum pro rodinu se navíc snaží postihnout tuto problematiku v perspektivě jednotlivých center a zahraničních zkušeností. Činnost těchto center chce být bezprostřední odpovědí na současné postavení rodiny ve společnosti. Televize NOE chce prostřednictvím besedy u kulatého stolu představit jednak činnost těchto center a jednak poukázat na práci celé církve v souvislosti s problematikou rodiny. Pozvání do studia přijali: * PhDr. Ing. Marie Oujezdská*, ředitelka Národního centra pro rodinu manželé *doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, PhD.*, předseda Hnutia kresťanských rodín na Slovensku a* RNDr. Mária Ďurikovičová P. Jan Svoboda*, farář v Hati, spirituál manželských setkání

Publicistika

Premiéra: 3.3.2009

Výroba: 2009