Kulatý stůl

Církevní majetek

Publicistika

Premiéra: 4.3.2009

Výroba: 2009

Majetkové vypořádání a z něj vyplývající otázky vztahů státu s církvemi a náboženskými společnostmi bylo tématem Kulatého stolu. Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal, kazatel Církve bratrské Daniel Kvasnička a publicista Jiří Zajíc diskutovali o historických souvislostech církevního majetku, rekapitulovali jednání mezi státem a církvemi po roce 1989 a zamýšleli se nad formami možného vypořádání i nad důsledky současného stavu pro křesťanská společenství v Česku.

Publicistika

Premiéra: 4.3.2009

Výroba: 2009