Kulatý stůl

Mladí pro církev, církev pro mladé

Publicistika

Premiéra: 27.3.2009

Výroba: 2009

Mládež je nesporně specifická část společnosti i Církve. Mládí je období zrání, hledání a rozhodování. Z dětského věku v rodině a ve škole vyrůstá mladý člověk do společenství kultury a civilizace. A křesťan do nového, hlubšího a intenzivnějšího vnímání víry a Církve. Abychom nezanedbali tak důležitou dobu života, tu bezesporu nadějnou existenci jedince, snažíme se mladé lidi doprovázet na jejich cestě. Různá setkávání, společenství, aktivity jsou dobré a žádoucí. Modlitba, oběť, pomoc, sympatie jsou nezanedbatelným doprovodem a vkladem do jejich života. V letošním roce se v naší zemi budou konat setkání mladých na diecézní úrovni. O tom, co mohou mladí nabídnout církvi, a co církev může nabídnout jim, budeme hovořit s hosty, kteří se podílejí na přípravě těchto setkání: P. Kamil Strak, vedoucí Diecézního střediska pro mládež ostravsko-opavské diecéze, Lenka Kubalová, Katarzyna Ciencialová a Petr Hrtús, kteří pracují na DCM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Publicistika

Premiéra: 27.3.2009

Výroba: 2009