Kulatý stůl

Česko-německé smíření

V oblasti česko-německého smíření se už udělalo mnoho. Iniciátory byly převážně církve - jak katolická, tak protestantské nebo různá občanská sdružení, či jiné organizace, přesto se nedá říct, že už jsou všechny rány minulosti zhojené. Věříme, že i náš pořad přispěje k této iniciativě a že se mnozí z vás nechají inspirovat zkušenostmi hostů besedy. Hosty pořadu budou: Pavel Wessely, předseda organizace Klubu rodáků Nového Jičína Edita Koslerová, předsedkyně Česko-německého spolku porozumění Oskar Siebert (SRN – Regensburg), filmový režisér Petr Anderle, předseda občanského sdružení Vlastenecký poutník Moderuje Rev. Jaroslav Kratka

Cyklus: Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská, teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s přehledem i nadhledem.