Kulatý stůl

Ohrožené kostely

Duchovní, ale i kulturní bohatství ČR bylo tak jako v řadě středoevropských zemí vystavěno na křesťanských základech. V různých historických dobách byla postavena řada nádherných chrámů, katedrál, kostelů, kaplí a kapliček, které svému účely sloužily po dlouhá staletí. Necitlivými zásahy však bylo toto duchovní působení v mnoha případech násilně přerušeno a řada těchto sakrálních staveb byla přebudována pro hospodářské použití nebo prostě jen chátraly. Dnešní stav některých církevních památek je žalostný a doslova křičí. Tento hlas zaslechlo více lidí, kteří nechtějí jen devastaci přihlížet, ale aktivně hledají způsoby, jak mnohé zachránit. Pozvání do studia přijali plzeňský biskup otec František Radkovskýa otce Miloš Rabana z diecéze litoměřické.

Cyklus: Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská, teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s přehledem i nadhledem.