Cesta k andělům

Daniela Drtinová - zpravodajka

Víte, že známá zpravodajka České televize Daniela Drtinová je doktorka práv a narodila se v Olomouci? Studovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní právo a získala titul JUDr., PhD. Režisére a moderátor talkshow Cesta k andělům Otakáro Maria Schmidt s ní hovořil o Terezii z Avili a o ženském postavení v pohanské a křesťanské Evropě. Také o hlubinné psychologii C.G.Junga, o své konverzi a vztahu k jezuitům.

Cyklus: Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00. Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami. Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky. Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen. Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).