Kulatý stůl

25. únor 1948 z pohledu dneška

Publicistika

Premiéra: 25.2.2011

Výroba: 2011

Hosté: Dr. Ondrej Krajňák, PhD., Ústav pamäti národa, vedúci referátu Oral History a dokumentárneho filmu

Mgr. Patrik Dubovsky, PhD., historik, pracovník ústavu pamäti národa

Retrospektivní pohled na únor 1948, který je stále zdviženým prstem dějin našich národů, umožňuje lépe vidět souvislosti současnosti. V pořadu si chceme připomenout oběti komunistické zvůle a její brutalitu zvláště vůči církvím.

Ve smyslu Ježíšových slov: „Hledejte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“, se z historie musí poučit také my, křesťané, pokud chceme splnit své poslání být světlem světa a solí země.

Publicistika

Premiéra: 25.2.2011

Výroba: 2011