Abrahámova cesta

Abrahámova cesta:
Život v rehoľných komunitách na pozadí príbehov jednotlivých členov.

Sestra Eliška Bielková rozpráva nielen o svojom zatiaľ poslednom hudobnom projekte "Abrahám", ale o celej ceste.