Adorace

Adorace:
Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.

Televize Noe nabízí svým divákům přímý přenos eucharistické adorace. Mají tak při vedení kněze příležitostí k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem. Při adoraci mohou diváci nejen rozjímat, ale také zaslat své chvály a prosby prostřednictvím SMS nebo e-mailu a podělit se o ně s dalšími diváky. Adorace, čili klanění má v katolické církvi východního i západního ritu velkou a dlouhou tradici.

Adorace

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.