Adorace a modlitba nešpor

Adorace a modlitba nešpor: s vincentíny v Bratislavě
s vincentíny v Bratislavě
Přenos modlitby nešpor a adorace s bratry vincentíny v komunitní kaple Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul v Bratislavě.

V komunitní kapli bratří vincentínů v Bratislavě se k bratřím připojíme při modlitbě nešpor a adoraci, preorátor: Dominik Pavol CM, bohoslovec. Nešpory (latinsky vesperae) jsou součástí denní modlitby římskokatolické církve, odpolední či podvečerní pobožnost. Pravidelně je dodržují řeholníci v klášterech. Televize Noe nabízí svým divákům přímý přenos eucharistické adorace. Mají tak při vedení kněze příležitostí k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem. Při adoraci mohou diváci nejen rozjímat, ale také zaslat své chvály a prosby prostřednictvím SMS nebo e-mailu a podělit se o ně s dalšími diváky. Adorace, čili klanění má v katolické církvi východního i západního ritu velkou a dlouhou tradici.

Adorace

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.