Adventní koncert ČFS Brno

Adventní koncert ČFS Brno: kostel Povýšení svatého Kříže Židlochovice
kostel Povýšení svatého Kříže Židlochovice
Záznam adventního koncertu Českého filharmonického sboru Brno z kostela Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích.

Záznam adventního koncertu Českého filharmonického sboru Brno z kostela Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích.Program:Johann Sebastian Bach :    Toccata d-moll pro varhany (1685-1750); Jan Kampus Vodňanský :Rorando coeli defluant (1572-1622);Bohuslav Matěj Černohorský : Laudetur Jesus Christus (1648-1740);Anton Bruckner : Duchovní moteta - výběr (1824-1896); 1. Ave Maria, 2. Afferentur regi, 3. Pange linqua, 4. Locus iste, 5. Tota pulchra es Maria, 6. Os justi;Zdeněk Fibich :    Missa brevis F dur (bez Glória) pro smíšený sbor a varhany(1850-1900);                    Henryk Górecki : Totus tuus (1933-2010)Petr Fiala: Gratia Musa tibi pro soprán sólo, smíšený sbor a gong (1943)Účinkují:Pavlína Švestková – soprán, Tomáš Badura – tenor, Martin Jakubíček  - varhany ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO (komorní sbor); Petr Fiala dirigent

Záznam koncertu vznikl za podpory jihomoravského kraje.