Angola - mladá země

Angola - mladá země:
Film přibližuje práci salesiánů v Angole, kteří zde brzy oslaví 30. výročí svého působení.

Film přibližuje práci salesiánů v této tak mladé zemi, která byla postihnuta občanskou válkou. Nádherným způsobem můžeme vidět rozvíjející se salesiánské dílo k jehož 30. výročí přítomnosti Salesiánů v této zemi se pomalu blížíme. Chudoba a bída je pomalu vystřídána vzděláním a výchovou mladé generace, která převažuje v národě Angolanů. Svědectví víry misionářů bylo také zpečetěno mučednickou krví salesiánem a mladým katechetou.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.