Animované příběhy velikánů dějin

Animované příběhy velikánů dějin: Abraham Lincoln (1809 – 1865)
Abraham Lincoln (1809 – 1865)
Vstupte s námi do světové historie.

Před sto padesáti lety stál jistý muž před náročným úkolem – smířit jižní otrokářské státy se svobodnými severními a zabránit tak rozdělení Spojených států amerických. Abraham Lincoln, uhlazený právník ze státu Illinois, který neměl žádné zkušenosti s národní politikou, se přesto rozhodl jednat. Svými nekompromisními postoji v zásadních otázkách nejenže zabránil rozdělení, ale zasadil otrokářství smrtelnou ránu. Tím se nesmazatelně zapsal do světové historie a dodnes je v Americe považován za nejoblíbenějšího prezidenta.

Animované příběhy velikánů dějin

Vstupte s námi do světové historie v sérii Animovaných příběhů velikánů dějin.