Animované příběhy velikánů dějin

Animované příběhy velikánů dějin: Benjamin Franklin (1706 – 1790)
Benjamin Franklin (1706 – 1790)
Vstupte s námi do světové historie.

Když Benjamin pozoroval blesky na noční obloze nad Filadelfií, objevil cosi úžasného, co navždy změnilo svět. Vyslal do bouří zmítaného nebe papírového draka připevněného ke kovové tyči. Na konec provázku pak přivázal klíč. Po chvíli čekání elektřina z bouřkového mraku skutečně prošla po provázku ke klíči! V tomto dílu se seznámíte s velkým vědcem, objevitelem, ale také státníkem, který svými pokusy s elektřinou významně zasáhl do historie lidstva.

Animované příběhy velikánů dějin

Vstupte s námi do světové historie v sérii Animovaných příběhů velikánů dějin.