Animované příběhy velikánů dějin

Animované příběhy velikánů dějin: Kryštof Kolumbus (1451 – 1506)
Kryštof Kolumbus (1451 – 1506)
Vstupte s námi do světové historie.

Celá Evropa se snažila najít cestu do Číny zdlouhavou, několikaměsíční plavbou směrem na východ. Avšak Kolumbus byl přesvědčen, že se tam dá dostat za pouhé dva týdny – budou-li plout na západ. Když se Kolumbovi podařilo získat podporu španělské královny Isabelly, konečně mohl dát povel: „Napněte plachty, vyplouváme!“ Ani po třech týdnech plavby se však na obzoru neobjevil ani náznak nějaké pevniny, proto hrozilo, že se posádka vzbouří. A právě tehdy, když se již zdálo, že je vše ztraceno, a Kolumbus uvažoval o návratu, spatřili zemi. Tento vytrvalý a zanícený mořeplavec objevil díky svému snu kontinent, o jehož existenci tehdejší Evropa neměla ani tušení.

Animované příběhy velikánů dějin

Vstupte s námi do světové historie v sérii Animovaných příběhů velikánů dějin.