Arbitráž

Arbitráž:
Dokument slovenského Ústavu paměti národa.

Dokument zachycuje osudy pamětníků, kterých se přímo dotkla změna hraníc ve prospěch Maďarska v listopadu 1938. Na jejich osudu mapuje postoje horthyovského Maďarska k obyvatelům jižního Slovenska po Vídeňské arbitráži.