Ars Vaticana

Ars Vaticana:
1. díl
Historické a umělecké zajímavosti z nejmenšího státu na světě. V prvním díle shlédneme reportáže "Vozidla papežů" a "Dekorativní umění ve Vatikánu".

Vozidla papežů - pavilon vozidel se od svého vzniku roku 1973 nachází v prostorách pod čtvercovou zahradou Vatikánských muzeí a uchovává cenný doklad a svědectví o papežském protokolu. Uvidíte sedla, lehátka,  nosítka, přehozy a postroje pro koňská čtyř či šesti spřeží, slavnostní kočáry, povozy z 18 a 19. století. Dekorativní umění ve Vatikánu - v roce 1740 založil Benedikt XIV. křesťanské muzeum, které uchovává první a nejstarší sbírku památek pocházejících z křesťanských katakomb v Římě a patří k nejreprezentativnější oddělením uměleckých sbírek Vatikánských muzeí. Krystaly, zdobená skla, vzácné drahokami, mince, poutní prapory, hlíněné svítilny, to vše pochází z období do čtvrtého století po Kristu a svědčí o cestách a historických poutí věřícího lidu.